หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า รวม 1,195 ครัวเรือน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน โทรศัพท์มือถือ วิทยุ และ หอกระจายข่าวเสียงตามสาย
 
มีน้ำประปาใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้น้ำประปา รวม 1,195 ครัวเรือน
ตำบลหนองบ่มกล้วยมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มทอผ้า

กลุ่มจักสาน

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า