หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า รวม 1,195 ครัวเรือน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน โทรศัพท์มือถือ วิทยุ และ หอกระจายข่าวเสียงตามสาย
 
มีน้ำประปาใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้น้ำประปา รวม 1,195 ครัวเรือน
ตำบลหนองบ่มกล้วยมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มทอผ้า

กลุ่มจักสาน

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077