หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 088-429-6448


สิบเอกสุทธิพงศ์ อินทร์สอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 084-037-6560
 
 


นายสินสุข จาตุรเกียรติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-857-1067


นายสินสุข จาตุรเกียรติ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า


นายเพ็ชรน้อย ทาเอื้อ
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายสัญชัย ศรีเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นางสาวณัฐนันท์ ภู่สอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัจฉริยา โฉมสี
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077