หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 088-429-6448


สิบเอกสุทธิพงศ์ อินทร์สอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 084-037-6560
 
 


นางเนาวรัตน์ ปานแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 086-162-3362


นางสาวนันทิตา พรหมชนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวภคมน พรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายอดุลย์ แท่นบัลลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสยาม สีวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077