หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


สิบเอกสุทธิพงศ์ อินทร์สอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
 


นายเกริกฤทธิ์ ศรีเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจักรวัชร์ วรกุลวรรธนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวชไมพร ศรีวิชาสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัด จันทร
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านหินงามสามัคคี


นางสุนิสา จันทร์ศิริ
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านกล้วยหอม


นายนิพนธ์ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077