หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


สิบเอกสุทธิพงศ์ อินทร์สอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
 


นายเกริกฤทธิ์ ศรีเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจักรวัชร์ วรกุลวรรธนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวพัชราภรณ์ แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชไมพร ศรีวิชาสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัด จันทร
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านหินงามสามัคคี


นางสุนิสา จันทร์ศิริ
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านกล้วยหอม


นายนิพนธ์ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077