หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 088-429-6448


สิบเอกสุทธิพงศ์ อินทร์สอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร : 084-037-6560
 
 


นายเกริกฤทธิ์ ศรีเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-565-2326


นางสาวพัด จันทร
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านหินงามสามัคคี


นางสุนิสา จันทร์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศพด.บ้านกล้วยหอม


นายจักรวัชร์ วรกุลวรรธนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสมฤทธิ์ แสงเงิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชไมพร ศรีวิชาสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจันทรัสม์ จันทร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077