หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 


นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
โทร : 088-429-6448
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายเกริกฤทธิ์ ศรีเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-565-2326


นางเนาวรัตน์ ปานแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-162-3362


นายสินสุข จาตุรเกียรติ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-857-1067
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077