หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
ประชากรในพื้นที่ตำบลหนองบ่มกล้วย นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านลานคา

โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยหอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินงามสามัคคี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาสวน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานคา
ทำบุญตักบาตรเป็นประจำในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาและประเพณีไทย รวมถึงประเพณีท้องถิ่น เช่น ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077