หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
 

การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอรับการสงเคราะหฺ์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม มาตรา 21

 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077