หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
 
 
การคมนาคมปัจจุบันตำบลหนองบ่มกล้วย มีการคมนาคมภายในตำบลและระหว่างตำบล โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 (หูช้าง – หันคา) เชื่อมต่อจากตำบลหนองจอกผ่านหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 7 หมู่ที่1 ไปยังอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นถนนลาดยางสภาพดี และมีทางหลวงชนบทหมายเลข อน 4026 (หนองบ่มกล้วย-ทับละคร) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 ในหมู่ที่ 7 หมู่ที่2 หมู่ที่11 หมู่ที่3 ไปยังอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นถนนลาดยางสภาพดี และทางหลวงชนบทหมายเลข อน 3033 (หนองบ่มกล้วย – การุ้ง ) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 ไปยังอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านสภาพยังเป็นลูกรัง แต่ระบบการเชื่อมโยงยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ถนนคอนกรีต 6 สาย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง 7 สาย รยะทาง 30 กิโลเมตร

ถนนลูกรัง/ดิน 79 สาย รยะทาง 30 กิโลเมตร

สะพานคอนกรีต 1 แห่ง      
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 8 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 6 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 16 แห่ง

สระเก็บน้ำ จำนวน 50 แห่ง

ถังเก็บน้ำ จำนวน 13 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 10 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน
ลักษณะของดินในตำบลหนองบ่มกล้วย จะมีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077