หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การดำเนินการตามมาตรการรับตรวจสอบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามแผนงาน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2