หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การดำเนินการตามมาตรการรับตรวจสอบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามแผนงาน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 14 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)