หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ( 1 เมษายน 2562) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่2 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 11 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)