หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในการเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
 

     ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่มีบัตร ATM และประสงค์จะเบิกเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2563สามารถเข้าใช้บริการกับ ธกส. ตามห้วงวันเวลา ดังนี้


ธกส. สาขาบ้านไร่ กรณีที่สมุดธนาคาร ระบุ สาขาบ้านไร่
สามารถใช้บริการเบิกเงินเบี้ยยังชีพใน วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.


ธกส. สาขาเมืองการุ้ง กรณีที่สมุดธนาคาร ระบุ สาขาเมืองการุ้ง
สามารถใช้บริการเบิกเงินเบี้ยยังชีพใน วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.


หมายเหตุ
1. กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีบัตร ATM สามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ
2. กรณีผู้สูงอายุผู้พิการ ที่ยังไม่มีความจำเป็นในการเบิกถอนเบี้ยยังชีพสามารถใช้บริการ เบิกเงินภายหลังวันที่ 16 เมษายน 2563 หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากธกส.ได้จัดลำดับการเข้าใช้บริการของแต่ละตำบล เพื่อลดการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 15.14 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077