หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

ณ โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี
 
โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ปีงบประมาณ 2562  
 

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 78,762 ราย เสียชีวิต 105 ราย คิดว่าเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 86.48 ส่วนใหญ่เป็นเด็กโต อายุ 7 – 14 ปี การพยากรณ์ในปี 2562 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตลอดทั้งปีงบประมาณ 94,000 – 95,000 ราย ส่วนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง โดยวิเคราะห์จากพื้นที่ที่ระบาดซ้ำซากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดสูงใน 58 จังหวัด ข้อมูลจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ป่วยจำนวน 623 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 188.62 และในตำบลหนองบ่มกล้วยพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย สาเหตุเกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเด็งกี่ซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพานะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่น ๆ ต่อไป โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อไวรัส และก่อการระบาดได้พบในทุกอายุ รวมทั้งทารกในครรภ์เมื่อมารดาติดเชื้อไวรัสนี้ ไปจนถึงผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จะเป็นโรคที่มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคไข้เลือดออกมาก ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคนี้ แต่การปวดข้อและข้ออักเสบส่งผลถึงคุณภาพชีวิต โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ดังนั้นการติดต่อจึงมาจากการถูกยุงที่มีเชื้อกัดนอกจากนี้ยังอาจติดต่อได้ทางเลือด หรือแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ที่ต้องระวังคือเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติ
วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่ดีที่สุดก็คือพยายามอย่าให้ยุงกัดอีกทั้งยังควรกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้สิ้นซาก เพื่อเป็นการตัดวงจรการขยายพันธ์และป้องกันโรคที่อาจมากับยุงลาย นอกจากนี้การร่วมมือกันทุกภาคส่วนยังเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี เล็งเห็นถึงภัยอันตรายของโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อ ไวรัสซิกา ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองจากยุงลาย การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 10.25 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 265 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077