หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน
 
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน ปีงบประมาณ 2562  
 

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน ได้เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายร่วมกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนตามโภชนาการ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีอายุที่ยืดยาว ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน จึงได้จัดทำ โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน ในปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 08.59 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077