หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง
 
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง ปีงบประมาณ 2562  
 

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง ได้เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายร่วมกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนตามโภชนาการ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีอายุที่ยืดยาว ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง จึงได้จัดทำ โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง ในปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14.27 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077