หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย
 
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย ปีงบประมาณ 2562  
 

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย ได้เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายร่วมกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนตามโภชนาการ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีอายุที่ยืดยาว ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย จึงได้จัดทำโครงการสุขภาพดีเริ่มที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย ในปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14.20 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077