หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 


นายประธาน เหล่าอ่อน
ประธานสภา
 รองประธานสภา


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
เลขานุการสภา
 
 


นายสมพงศ์ จันทร์กลิ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสมาน ปานทรัพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายนิรุจ ภู่สอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางกิจติ จันทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางสาวศุธาศินี จันทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสุภักดิ์ ปิยมาตย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8