หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นายนิรุจ ภู่สอน
ประธานสภา อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 096-0830604
 


นายคำนึง พินิจกิจ
รองประธานสภา อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 064-1600474


นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์
เลขานุการสภา อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 088-4296448
 
 


นายประธาน เหลาอ่อน
หมู่ที่ 1
โทร : 065-5807628


นายยอดชาย กาฬษร
หมู่ที่ 2
โทร : 098-0830376


นายปิ่น แก้วทอง
หมู่ที่ 3
โทร : 084-9142703


นายอำนาจ ครสุวรรณ์
หมู่ที่ 4
โทร : 095-4838945


นายมล อ่อนสิงห์
หมู่ที่ 5
โทร : 062-1210572


นายนิรุธ ภู่สอน
หมู่ที่ 6
โทร : 096-0830604
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077