หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นายประธาน เหล่าอ่อน
ประธานสภา
 


สมาน ปานทรัพย์
รองประธานสภา


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
เลขานุการสภา
 
 


นายประสงค์ ปานแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางผาสุข สิงห์สม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายแสงเดือน กาฬภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางไพรวรรณ อ่อนสะอาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางจันดี ราชดำเนิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายมล อ่อนสิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077