หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 


นายประธาน เหล่าอ่อน
ประธานสภา
 รองประธานสภา


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
เลขานุการสภา
 
 


นายประสงค์ ปานแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางผาสุข สิงห์สม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายแสงเดือน กาฬภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางไพรวรรณ อ่อนสะอาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางจันดี ราชดำเนิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายมล อ่อนสิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5