หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  
 


นายปัญญา ทาเอื้อ
กำนันตำบลหนองบ่มกล้วย
โทร : 081-7277585
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสมพร สายแวว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 095-7621467


นายแสงเดือน กาฬภักดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 063-2142388


นายณรงค์ ราชดำเนิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 089-5659473


นางอรทัย จันทร์กลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 083-8727020


นายมานะ ปานทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 064-9617904


นายสุนันท์ สงวนเชื้อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 081-1916517


นายสมหมาย นิ่มมณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 081-4182724


นายบุญธรรม ปานทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 089-2698044


นางสาวเกษแก้ว โพธิ์จันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 095-7585729
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077