ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่มกล้วย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562311,911917,477818,658639,954443,398202,574127,430174,489103,15261,413--3,800,456
256133,28030,51958,64751,12860,43849,38438,89742,84446,64796,188168,393392,8131,069,178
25606,4384,98525,97246,56941,65748,08231,96931,03932,15534,03837,41341,762382,079
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   2,717
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,254,430
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี