หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


 
 
 
 
 
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ชื่อ “หนองบ่มกล้วย” มีพ่อค้าได้ใช้เส้นทางนี้ค้าขายกล้วยพอมาถึงตรงที่หนองบ่มกล้วย กล้วยกำลังใกล้จะสุกพ่อค้าจึงพักค้างคืนเพื่อบ่มกล้วยให้สุก จึงได้ ตั้งชื่อว่าหนองบ่มกล้วย
 
 
 
ตำบลหนองบ่มกล้วยเป็นหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อยู่ห่างจากอำเภอบ้านไร่ ประมาณ 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
52,287 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่, ต.สะพานหิน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี, ต.สุขเดือนห้า
กิ่ง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กระบกเตี้ย อ.หันคา จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองจอก อ.บ้านไร่  
 
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศทั่วไป ของตำบลหนองบ่มกล้วยเป็นพื้นที่ราบ มีลำห้วยผ่านบางหมู่บ้านมีน้ำใช้ในการเกษตรเฉพาะฤดูฝน ส่วนน้ำในการบริโภคมีใช้ตลอดทั้งปี
 
 
 
สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกลาง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลาง เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกด้านทิศตะวันตก มากกว่าด้านทิศตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมและดีเปรสชั่น

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,387 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,665 คน คิดเป็นร้อยละ 49.16

หญิง จำนวน 1,722 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,195 ครัวเรือน