หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 


นายโสรส เชตสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายประดิษฐ์ คงประเสริฐ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอดุลย์ สุขยืน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายไพฑูรย์ ไผ่งาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล