หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นายเลิศฤทธิ เกษศิลป์
นายก อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 098-3585445
 


นางสาวศุธาศินี จันทร
รองนายก อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 084-5751019


นางสมนึก ศรศักดิ์
รองนายก อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 062-5288787
 


นางสาวสุพัตราพร เสาทอง
เลขานุการนายก อบต.หนองบ่มกล้วย
โทร : 094-6915697
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077